(ភាសាខ្មែរ) “នាងខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថាខ្លួននឹងអាចធ្វើបានកាន់តែប្រសើរថែមទៀត សម្រាប់ការចូលរួមប្រកួតដណ្តើមមេដាយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេម២០២៣ ខាងមុខនេះ!”
(ភាសាខ្មែរ) “នាងខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថាខ្លួននឹងអាចធ្វើបានកាន់តែប្រសើរថែមទៀត សម្រាប់ការចូលរួមប្រកួតដណ្តើមមេដាយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេម២០២៣ ខាងមុខនេះ!”
2023.06.05

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ភាសាខ្មែរ のみです。

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

最新情報をお届けします

関連記事

Sorry, no posts matched your criteria.

おすすめ記事