គេហទំព័រព័ត៌មានដែលតភ្ជាប់រវាងកម្ពុជានិងជប៉ុន

ការរីកចម្រើននៃរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ន
ការរីកចម្រើននៃរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ន
2023.09.13

~ ភាពទាក់ទាញនៃអចលនទ្រព្យនិងការអភិវឌ្ឍន៍បុរីលំនៅដ្ឋាន ~

ភាគច្រើននៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នប្រមូលផ្តុំនៅរាជធានីភ្នំពេញ។ ចលករនេះបាននាំឱ្យមានកំណើន​ប្រជាជនមករស់នៅក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញកើនឡើងជាលំដាប់ ពីចំនួនប្រមាណ ១.៥លាននាក់ នៅឆ្នាំ២០០៨​ កើនមកប្រមាណ ជាង២.១លាននាក់នៅឆ្នាំ២០១៩ ហើយចំនួននេះត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើងជិត ៣ លាននាក់នៅឆ្នាំ២០៣៥។ ​

ផ្អែកលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋមករស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូច្នេះ គេសង្កេតឃើញមានកំណើនលើការ​វិនិយោគ​លើវិស័យសាងសង់បុរី​លំនៅដ្ឋាន និងដីធ្លី​សម្រាប់​ប្រជាជន​គ្រប់​ស្រទាប់ កើតមានឡើងស្របនឹងការរៀបចំ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រព័ន្ធ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ ទឹកភ្លើង និងប្រព័ន្ធលូ។ល។​ ​នៅ​តំបន់​ជាយក្រុង ដែល​គេរំពឹងថានឹងអាច​ស្រូប​​យកនូវកំណើនប្រជាពលរដ្ឋ​ចូលមករស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទាំងពេលបច្ចុប្បន្ន និងនាពេលអនាគត។

តើពលរដ្ឋដែលចេញមករស់នៅក្នុងបុរី និងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ថ្មីៗទាំងនោះ មានកម្រិតជីវភាពបែបណា? តើពួកគាត់យល់ឃើញបែបណាអំពីការរីកចម្រើននៃទីក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ន?

 

 

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

We will send you the latest information

Relate Article
Recommend Articles