គេហទំព័រព័ត៌មានដែលតភ្ជាប់រវាងកម្ពុជានិងជប៉ុន

(ភាសាខ្មែរ) វគ្គទី២  : ការធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចស្វាគមន៍ភ្ញៀវ និងការនាំភ្ញៀវចូលបន្ទប់ណាត់ជួប 【Business Manner】
(ភាសាខ្មែរ) វគ្គទី២  : ការធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចស្វាគមន៍ភ្ញៀវ  និងការនាំភ្ញៀវចូលបន្ទប់ណាត់ជួប 【Business Manner】
2019.12.13

មជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ជប៉ុន (CJCC) សូមបង្ហាញជូនពី

អាកប្បកិរិយាក្នុងការសម្តែងការងារ និងមុខជំនួញ

▼ការធ្វើបដិសណ្ឋាកិច្ចរាក់ទាក់ជាមួយភ្ញៀវ

នៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់ ឬភ្ញៀវអញ្ជើញមក សូមអ្នករាក់ទាក់

ទៅកាន់គាត់ដោយនិយាយថា  “ជម្រាបសួរ ឬសួស្តី” ទៅកាន់គាត់ បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវសួរឈ្មោះ និងឈ្មោះស្ថាប័នរបស់គាត់ រួចសួរបញ្ជាក់គាត់ថា តើគាត់មានធុរៈ ឬមានជំនួបជាមួយស្ថាប័នរបស់អ្នកដែរឬទេ? បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវសួរគាត់ថា តើគាត់មានជំនួបជាមួយអ្នកណាដែរ? បន្ទាប់ពីទទួលបានឈ្មោះភ្ញៀវ សូមអ្នកបើកពិនិត្យឈ្មោះរបស់ភ្ញៀវ ឬស្ថាប័ន នៅក្នុងសៀវភៅការណាត់ឬកំនត់ត្រារបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកបានពិនិត្យមើលក្នុងសៀវភៅការណាត់ ឬកត់ត្រារបស់អ្នក ពុំឃើញមានឈ្មោះរបស់ភ្ញៀវ អ្នកគួរតែសាកសួរទៅកាន់បុគ្គលដែលភ្ញៀវចង់ជួបពិភាក្សា។ សូមកុំភ្លេចញញឹមស្វាគមន៍ទៅកាន់ភ្ញៀវរបស់អ្នកផង ព្រោះការផ្តល់ស្នាមញញឹមនេះ ធ្វើឲ្យភ្ញៀវរីករាយសប្បាយចិត្ត។

▼ការនាំភ្ញៀវទៅកាន់បន្ទប់ប្រជុំ

ជាអ្នកទទួលភ្ញៀវ អ្នកត្រូវជូនភ្ញៀវរបស់អ្នកទៅកាន់បន្ទប់ប្រជុំ​ ឬកន្លែងណាមួយដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

រូបភាពទី១

ដើរមុនភ្ញៀវ ០៣ ជំហាន ហើយតែងក្រឡេកមើលភ្ញៀវអ្នក ដើម្បីឲ្យច្បាស់ថា គាត់បានដើរទាន់អ្នក។

រូបភាពទី២

ដើរបណ្តើរ សូមអ្នកធ្វើការសន្ទនាទៅកាន់ភ្ញៀវថា “តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេ? តើអ្នកមកទីនេះដោយវិធីណា?”។ ការសួរបែបនេះ គឺដើម្បីរាក់ទាក់ និងសួរសុខទុក្ខភ្ញៀវ។

រូបភាពទី៣

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវជូនភ្ញៀវឡើងតាមជណ្តើរ សូមអ្នកដើរពីក្រោយភ្ញៀវរបស់អ្នក។

រូបភាពទី៤

សូមអ្នកគោះទ្វារចំនួន០៣ដង ដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតចូលពីប្រធានអ្នកដែលនៅក្នុងបន្ទប់។

រូបភាពទី៦

សូមបើកទ្វារ នៅពេលប្រធានអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យចូល។

រូបភាពទី៧

អ្នកចូលទៅបន្ទប់មុនភ្ញៀវរួចជម្រាបប្រធានអ្នកថា ភ្ញៀវរបស់គាត់បានអញ្ជើញមកដល់ហើយ។

សូមអ្នកនាំភ្ញៀវចូល ដោយឈរទប់ទ្វារ។ សូមកុំភ្លេចប្រើដៃរបស់អ្នកដើម្បីអញ្ជើញភ្ញៀវចូលក្នុងបន្ទប់ប្រជុំ។

រូបភាពទី៨

សូមអ្នកជម្រាបលាប្រធាន និងភ្ញៀវរបស់អ្នក រួចដើរចេញថ្នមៗ ហើយបិទទ្វារយឺតៗ កុំឲ្យឭសម្លេងខ្លាំង។

រូបភាពទី៩

ប្រសិនបើភ្ញៀវមិនដឹងទីតាំងនៃបន្ទប់ទឹក សូមអ្នកនាំគាត់ទៅកាន់បន្ទប់ទឹក និងបើកទ្វារជូនគាត់។

ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះនរណាម្នាក់ ជាពិសេសភ្ញៀវរបស់ស្ថាប័ន គឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការរាក់ទាក់ និងផ្តល់កិតិ្តយសទៅកាន់ភ្ញៀវ ហើយធ្វើឲ្យភ្ញៀវមានភាពកក់ក្តៅ និងពេញចិត្តលើការបដិសណ្ឋាកិច្ចរបស់អ្នក និងស្ថាប័នអ្នក។

មជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ជប៉ុន មានបើកថ្នាក់សិក្សាពីឥរិយាបថក្នុងការធ្វើជំនាញ និងការងារតាមបែបជប៉ុន សូមទាក់ទងមកកាន់ CJCC ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន ។

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប

អ្នកនាង​ YAMAZAKI Ai

ជា CEO នៃគ្លីនិក Denriche Asia Dental និងជាគ្រូបណ្តុះ

បណ្តាលថ្នាក់ឥរិយាបថនៃការធ្វើជំនួញ និងធ្វើការតាមបែបជប៉ុន នៃមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ជប៉ុន (CJCC)។

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម ៖

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

We will send you the latest information

Relate Article
Recommend Articles