គេហទំព័រព័ត៌មានដែលតភ្ជាប់រវាងកម្ពុជានិងជប៉ុន

(ភាសាខ្មែរ) តើអ្នកគួរឲ្យកូនរៀននៅផ្ទះយ៉ាងដូចម្តេច? 【life style】
(ភាសាខ្មែរ) តើអ្នកគួរឲ្យកូនរៀននៅផ្ទះយ៉ាងដូចម្តេច? 【life style】
2019.12.24

ខ្ញុំឈ្មោះ Tawata Shintaro ជាគ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យាជប៉ុនដល់ ក្មេងៗនៅសាលា Gaudia។ ពេលនេះ ខ្ញុំសូមលើកយករបៀបឲ្យកូន ៗរបស់លោកអ្នករៀននៅផ្ទះតាមរយៈការសរសេរជាអត្ថបទនៅក្នុង ទំព័រទស្សនាវដ្តីញញឹមខ្មែរ។

 តើក្នុង១ថ្ងៃកូនរបស់អ្នកត្រូវការពេលវេលាប៉ុន្មានក្នុងការរៀន?

បើយោងទៅតាមស្តង់ដារជប៉ុន “ ១ថ្នាក់ x ១០នាទី “ ឧទាហរ ណ៍ បើកូនរៀនថ្នាក់ទី២នៅសាលា ដូច្នេះគាត់ត្រូវការពេល២០នាទី សម្រាប់រៀនសូត្រក្នុង១ថ្ងៃ។ លោកអ្នកអាចគុណបង្កើនពេលវេលា នេះទៅតាមកំណើនកម្រិតថ្នាក់របស់កូនៗ។

តើអ្វីជាគោលបំណងនៃការសិក្សា?

នៅពេលដែលកូនៗសួរសំណួរអ្វីមកកាន់អ្នក ចូរអ្នកកុំឆ្លើយ ភ្លាមៗ។ សូមទុកពេលឲ្យគាត់គិតដោយខ្លួនឯងបន្តិចសិន។ ទម្លាប់ នេះធ្វើឲ្យគាត់ចេះសិក្សាស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯង។

វាជាកត្តាដ៏សំខាន់ដែលឲ្យគាត់រៀនគិត រៀនស្វែងយល់ដោយ ខ្លួនឯង។ លោកអ្នកជាឪពុកម្តាយគ្រាន់តែជួយរៀបចំបរិយាកាសដ៏ ស័ក្តិសមសម្រាប់ការរៀនសូត្ររបស់គាត់ និងណែនាំឲ្យគាត់ចូលទៅ ក្នុងទម្លាប់រៀនស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯង។

 តើលោកអ្នកប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយគាត់យ៉ាងដូចម្តេច?

ទៅតាមវ័យធំធាត់របស់កូន ចូរអ្នកបង្កើនភាពបត់បែន (Flexibility) ទៅតាមការវិវឌ្ឍន៍របស់វ័យនោះ។ លោកអ្នកគួរធ្វើការ ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយគាត់ជាលក្ខណះស្នើ ជាជាងការបង្ខិតបង្ខំ គំរាម ឬសម្លុតដែលធ្វើឲ្យគាត់មានសម្ពាធ។ ចៀសវាងការប្រើប្រាស់ ពាក្យមួយចំនួនទៅកាន់គាត់ដូចជា “តើកូនធ្វើកិច្ចការសាលាហើយ ឬនៅមុននឹងចង់ធ្វើអ្វីផ្សេង? “ ឬ “ សំណួរស្រួលៗអញ្ចឹងសោះហេតុ អីក៏កូនមិនយល់? “

ខ្ញុំដឹងថាអស់លោកជាឪពុកម្តាយនឿយហត់នឹងកិច្ចការប្រចាំ ថ្ងៃជាច្រើន ហើយមិនសូវមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ជាមួយកូនៗ ប៉ុន្តែចូរចេះប្រើពាក្យសម្តីទៅកាន់កូនៗដោយចិត្តត្រជាក់។ ប្រសិន បើកូនមានបញ្ហាជាមួយនឹងសំណួរមេរៀន អ្នកត្រូវតែយកចិត្តទុក ដាក់អំពីស្ថានភាពនេះ ហើយនិយាយទៅកាន់គាត់ថា ៉ ឲ្យម៉ាក់ ឬប៉ាសុំមើលសំណួរនោះបន្តិចមកបានទេ? ក្រែងលោម៉ាក់ ឬប៉ាអាច ដោះស្រាយបាន។ ឮដូច្នេះគាត់អាចនឹងងាកអារម្មណ៍យកចិត្តទុក ដាក់ទៅលើសំណួរមេរៀនរបស់គាត់វិញ ព្រមទាំងមានកម្លាំងចិត្ត ឡើងវិញ។

សូមព្យាយាមចំណាយពេលជាមួយកូនៗដោយចិត្តត្រជាក់។ កុំព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរធំក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី។ ចូរមានចិត្តអំណត់ជាមួយ កូនៗក្នុងការរៀនសូត្ររបស់ពួកគាត់។

ជីវប្រវត្តិសង្ខេប

Tawata Shintaro

កើតនៅឆ្នាំ១៩៨២ បញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យ Dokkyo។ លោកគ្រូធ្លាប់ធ្វើការនៅសណ្ឋាគារនៅប្រទេសកាណាដា និងជប៉ុន និងធ្លាប់បង្រៀនភាសាអង់គ្លេស គណិតវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្រ្តដល់ កូនសិស្សជប៉ុនអស់រយៈពេល៣ឆ្នាំនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។ បច្ចុប្ប ន្ន លោកគ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យានៅសាលា Gaudi នាទីក្រុងភ្នំពេញ។

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម ៖

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

We will send you the latest information

Relate Article
Recommend Articles