គេហទំព័រព័ត៌មានដែលតភ្ជាប់រវាងកម្ពុជានិងជប៉ុន

"Life"Latest Posts

"Sightseeing" Latest posts

"Column" Latest Posts

"Culture" Latest Posts

"in Cambodia" Latest Posts

HOME > Column > NyoNyum Khmer > យើងខ្ញុំបានចុះផ្សាយទស្សនាវដ្តីញញឹមខ្មែរលេខ​ ៣៦ ថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ NYONYUM KHMER

យើងខ្ញុំបានចុះផ្សាយទស្សនាវដ្តីញញឹមខ្មែរលេខ​ ៣៦ ថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ NYONYUM KHMER

យើងខ្ញុំបានចុះផ្សាយទស្សនាវដ្តីញញឹមខ្មែរលេខ 36 ដែលជាផ្នែកមួយនៃទស្សនាវដ្តីញញឹមស្តីពីព័ត៌មានរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅកម្ពុជា!

 

ចំពោះទីកន្លែងចែកចាយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ

ទស្សនាវដ្តីនឹងផ្តើមចែកចាយនៅទីក្រុងភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅ។ យើងនឹងចែកចាយជាពិសេសនៅ មជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា ជប៉ុន “CJCC” សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ស្ថានទូតជប៉ុន ហាងញញឹមនៅផ្សារអ៊ីអន ហាងលក់សៀវភៅ​ “KINOKUNIYA”នៅផ្សារអ៊ីអន២ JICA សាលាភាសាជប៉ុនតាយ៉ាម៉ា និងនៅតាមហាងអាហារដ្ឋានម្ហូបជប៉ុន និងសណ្ឋាគារជាដើមផងដែរ។

ការចុះផ្សាយអេឡិកត្រូនិច

លោកអ្នកអាចអានតាមរយៈគេហទំព័រនេះបានផងដែរ។

 

ចំពោះញញឹមខ្មែរលេខមុនៗ

ញញឹមខ្មែរលេខ ៣៣ ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ការផ្សាយពិសេសអំពី “ជំនួយប្រទេសជប៉ុនJICA”

ញញឹមខ្មែរលេខ ៣២ ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១០ ខែមិនា ការផ្សាយពិសេសអំពី “ការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន”

ញញឹមខ្មែរលេខ ៣១ ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១០ ខែមករា ការផ្សាយពិសេសអំពី “ជនជាតិកម្ពុជាដែលហោះហើរមកដល់ប្រទេសជប៉ុន(ការសិក្សា&ការងារ&ការហ្វឹកហាត់ការងារនៅប្រទេសជប៉ុន)

ញញឹមខ្មែរលេខ ៣០ ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ ការផ្សាយពិសេសអំពី ពិភព “COSPLAY”

ចំពោះការសាកសួរព័ត៌មានអំពីការផ្សព្វផ្សាយ

ចំពោះការចុះផ្សាយពីការផ្សព្វផ្សាយពានិច្ចកម្មនៅលើទំព័រទស្សនាវដ្តីញញឹមខ្មែរ ក៏ដូចជាបដា និងព័ត៌មានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រជាដើម សូមទាក់ទងមកយើងខ្មុំតាមរយៈអ៊ីមែល ឬលេខទូរសព្ទទំនាក់ទំនងដូចខាងក្រោម។
អ៊ីមែល: nyonyum@cisinc.co.jp

ទូរសព្ទ: (+855)12-500-052, (+855 )16-657-290

 

ចំពោះការសាកសួរព័ត៌មានលំអិតផ្សេងៗ


សេវ៉ាកម្មបកប្រែ មានបកប្រែជា ភាសាជប៉ុន ⇔ ភាសាខ្មែរ “បកប្រែផ្ទាល់មាត់” “បកប្រែអត្ថបទ”

ការស្ទង់មតិ និងការរៀបចំសេវ៉ាកម្មផ្សេងៗ មានទទួលរៀបចំការយកព័ត៌មាន និងការស្ទង់មតិនៅតាមតំបន់។

ហាង មានហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយញញឹមនៅផ្សារអ៊ីអន ដែលដាក់លក់ផលិតផល ផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជាជាង ៥០០ មុខទំនិញ។

មានផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ Facebook / Twitter / Instagram / YouTube