គេហទំព័រព័ត៌មានដែលតភ្ជាប់រវាងកម្ពុជានិងជប៉ុន

ការរីកចម្រើននៃរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ន

2023.09.13 NyoNyum Khmer

~ ភាពទាក់ទាញនៃអចលនទ្រព្យនិងការអភិវឌ្ឍន៍បុរីលំនៅដ្ឋាន ~ ភាគច្រើននៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នប្រមូលផ្តុំនៅរាជធានីភ្នំពេញ។ ចលករនេះបាននាំឱ្យមានកំណើន​ប្រជាជនមករស់នៅក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញកើនឡើងជាលំដាប់ ពីចំនួនប្រមាណ ១.៥លាននាក់ នៅឆ្នាំ២០០៨​ កើនមកប្រមាណ ជាង២.១លាននាក់នៅឆ្នាំ២០១៩ ហើយចំនួននេះត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើងជិត ៣ លាននាក់នៅឆ្នាំ២០៣៥។ ​ ផ្អែកលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋមករស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូច្នេះ គេសង្កេតឃើញមានកំណើនលើការ​វិនិយោគ​លើវិស័យសាងសង់បុរី​លំនៅដ្ឋាន និងដីធ្លី​សម្រាប់​ប្រជាជន​គ្រប់​ស្រទាប់ កើតមានឡើងស្របនឹងការរៀបចំ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រព័ន្ធ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ ទឹកភ្លើង និងប្រព័ន្ធលូ។ល។​ ​នៅ​តំបន់​ជាយក្រុង ដែល​គេរំពឹងថានឹងអាច​ស្រូប​​យកនូវកំណើនប្រជាពលរដ្ឋ​ចូលមករស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទាំងពេលបច្ចុប្បន្ន និងនាពេលអនាគត។ តើពលរដ្ឋដែលចេញមករស់នៅក្នុងបុរី និងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ថ្មីៗទាំងនោះ មានកម្រិតជីវភាពបែបណា? តើពួកគាត់យល់ឃើញបែបណាអំពីការរីកចម្រើននៃទីក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ន?

ស្ថានភាពការងារ និងជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនៅរាជធានីភ្នំពេញ

2023.07.11

កម្ពុជាមានរោងចក្រសហគ្រាសក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន ១ ៣២៦កន្លែង និងមានកម្មករប្រមាណ៨៤ម៉ឺននាក់បម្រើការក្នុងវិស័យកាត់ដេរ។ ជាពិសេស នៅរាជធានីភ្នំពេញមានចំនួនរោងចក្រសហគ្រាសក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ចំនួន៧២៧កន្លែង ដែលមានកម្មករនិយោជិក៣៤ម៉ឺននាក់។.....

2023.05.12 NyoNyum Khmer

Slide Description Here.

(ភាសាខ្មែរ) ទស្សនាវដ្តីញញឹមខ្មែរលេខ​ ៤៥ ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១【NYONYUM KHMER】

2021.05.21

យើងខ្ញុំបានចុះផ្សាយទស្សនាវដ្តីញញឹមខ្មែរលេខ ៤៥ ដែលជាផ្នែកមួយនៃទស្សនាវដ្តីញញឹមស្តីពីព័ត៌មានរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅកម្ពុជា!

(ភាសាខ្មែរ) ទស្សនាវដ្តីញញឹមខ្មែរលេខ​ ៤៤ ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១【NYONYUM KHMER】

2021.03.12

យើងខ្ញុំបានចុះផ្សាយទស្សនាវដ្តីញញឹមខ្មែរលេខ ៤៤ ដែលជាផ្នែកមួយនៃទស្សនាវដ្តីញញឹមស្តីពីព័ត៌មានរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅកម្ពុជា!

`