គេហទំព័រព័ត៌មានដែលតភ្ជាប់រវាងកម្ពុជានិងជប៉ុន

ទិដ្ឋភាពរាជធានីភ្នំពេញ
ទិដ្ឋភាពរាជធានីភ្នំពេញ
2022.01.26

រាជធានីភ្នំពេញ ជាទីក្រុងដែលបានចាប់ផ្តើមបង្ហាញសោភ័ណ្ឌភាពជាទីក្រុងសម័យថ្មីយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងអំឡុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ តាមរយៈអគារពាណិជ្ជកម្មដំបូងគេ គឺ Canadia Tower ដែលបានសាងសង់រួចរាល់នៅឆ្នាំ២០០៩។ បន្ទាប់មកគឺ Phnom Penh Tower ដែលមានលក្ខណៈទំនើបបែបទីក្រុងហើយមាន Skybar នៅជាន់លើដែលអាចមើលទេសភាពទីក្រុងពីលើនោះបាន។ បន្ទាប់ពីនោះមកមានអគារ Vattanac Capital Tower ដែលជាអគារមានកម្ពស់ដល់ទៅ៣៩ជាន់។ ក៏ប៉ុន្តែអ្នកនឹងភ្ញាក់ផ្អើលបើគេឱ្យរកទីកន្លែងដែលបានសេសសល់ពីក្នុងរូបថតដែលបានថតប៉ុន្មានទស្សវត្សន៏មុននេះ។

ផ្លូវធំពីអតីតកាលខុសពីភ្នំពេញដែលស្ទះចរាចរណ៍ដោយយាន្តជំនិះ។

ដូចក្នុងរូបថតដែលបានថតកាលពីប្រមាណជា ៦០ឆ្នាំមុន គឺគ្មានអគារខ្ពស់ៗទេ ក៏ប៉ុន្តែផ្លូវគឺត្រង់ភ្លឹង មានគំនូសបែងចែករវាងផ្លូវមនុស្សដើរ និងផ្លូវឡានយ៉ាងច្បាស់លាស់ ហើយមានភ្លើងនៅតាមដងផ្លូវតម្រៀបជួរគ្នា និងមានអគារទាបៗមានដំបូលប្រក់ក្បឿងបែរមុខទៅរកថ្នល់តម្រៀបគ្នាយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយ មើលទៅឃើញថាជាទីក្រុងដែលមានការរៀបចំយ៉ាងស្អាត។ មានស៊ីក្លូឆ្លងកាត់ មានស្ត្រីដើរលើផ្លូវធំកាន់ឆត្រ ឡានសម័យបុរាណឈប់នៅដងផ្លូវ បានបញ្ចេញនូវទិដ្ឋភាពដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម។ សភាពទីក្រុងដែលមើលតាមរូបថត គឺមានលក្ខណៈឆើតឆាយ ជាទីក្រុងដែលបានអភិវឌ្ឍដោយជនជាតិបារាំង ដូច្នេះបើមើលពីសម្រស់ទីក្រុងសម័យនោះគឺហាក់ដូចជា “ទីក្រុងប៉ារីសនៅអាស៊ី”។

តោះនាំគ្នាទៅមើលទីក្រុងភ្នំពេញពីទីកន្លែងខ្ពស់! អគារពាណិជ្ជកម្មខ្ពស់ៗដែលបានបរិយាយខាងដើមគឺមានត្រឹមតែ ៣ប៉ុណ្ណោះ។ មកដល់បច្ចុប្បន្នផ្ទះជាទូទៅ គឺជាអគារទាបៗមានប្រក់ដំបូលក្បឿងនៅឡើយ។ បើប្រៀបធៀបនឹងទីក្រុងតូក្យូដែលមានអគាររាង៤ជ្រុងនៅស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងនោះ គឺនៅខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់។ កម្ពុជាជាប្រទេសកំពុងអភវឌ្ឍដែលទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ដល់ទៅ៧%។ តើរាជធានីភ្នំពេញនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរបែបណាពីពេលនេះទៅមុខទៀត?
សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម

【NyoNyum Khmer No. 20】

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

We will send you the latest information

Relate Article
Recommend Articles