(ភាសាខ្មែរ) Water Supply ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតខេត្តកំពត កំពុងត្រៀមផ្តល់ទឹកស្អាតជូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត ជាងមួយម៉ឺនគ្រួសារប្រើប្រាស់
(ភាសាខ្មែរ) Water Supply ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតខេត្តកំពត កំពុងត្រៀមផ្តល់ទឹកស្អាតជូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត ជាងមួយម៉ឺនគ្រួសារប្រើប្រាស់
2019.07.26

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ភាសាខ្មែរ のみです。

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

最新情報をお届けします

関連記事

Sorry, no posts matched your criteria.

おすすめ記事